Byl zvolen nový výbor RCB
21.05.2019
V pondělí 13. května se uskutečnila volební Členská schůze RCB, která se koná jednou za tři roky. Za odstupující výbor informoval předseda Václav Vorel o stavu (unieVeselý obličej) klubu. Zpráva zahrnovala informace o hospodaření a vývoji členské základny klubu, který se v roce 2018 stal největším ragbyovým klubem na Moravě. Statistiky zpracované na základě podkladů ČSRU ukázaly, že RCB dlouhodobě vykazuje růstové trendy ve všech věkových kategoriích mládeže, což je rozhodující ukazatel pro budoucnost klubu.

V krátkém pohledu do blízké budoucnosti výbor ve zprávě konstatoval, že by se RCB měl koncentrovat na dobudování klubového zázemí, které by zajistilo plnohodnotné celoroční využívání areálu a omezilo zimní exodus po brněnských tělocvičnách, posilovnách a halách. Přítomní vzali zprávu na vědomí. Následovalo odstoupení stávajícího výboru a volba výboru nového.

Přes počáteční napětí, jestli bude schůze usnášení schopná, se ukázalo, že když o něco jde, tak se RCB umí vybičovat k velkému výkonu. Konečný počet volby schopných tak překročil potřebnou nadpoloviční většinu. Tato si zvolila nový výbor ve složení Jakub Vrána, Petr Vladík, Jan Konečný, Petr Rörig a Pavel Holeček, který tak další tři roky povede RCB k ještě (doufejme) světlejším zítřkům!

Speciální poděkování patří Pavlíně Rörigové, která do poslední chvíle trpělivě vybírala příspěvky a vedla statistiku a rozhodující měrou tak přispěla ke zdaru Členské schůze RCB!