Volební členská schůze RCB
03.05.2019Rádi bychom pozvali všechny členy RCB starší 18ti let na Volební členskou schůzi RCB, která se uskuteční v pondělí 13. května v 19.00 v klubovně RCB. Dle stanov klubu mají volební právo členové (s platnou registrací hráče, trenéra, člena), kteří mají vyrovnány veškeré závazky (zaplacené příspěvky). Takže směle plaťte! ;-)

Program schůze:

  1. zahájení, volba volební komise, schválení programu schůze
  2. zpráva Výkonného výboru RCB za období 2015 – 2018
  3. odstoupení stávajícího Výkonného výboru RCB
  4. volba nového Výkonného výboru RCB
  5. různé