Konference mládežnického rugby – Morava
24.02.2019

V neděli 24. února se sešli zástupci všech moravských klubů v centru Baluo, patřícímu Palackého univerzitě Olomouc, aby si poslechli informace ohledně plánovaných soutěží a programu národních týmů jednotlivých kategorií na letošní rok.
 
Konferenci vedl úřadující sportovní ředitel ČSRU, náš Dan Beneš a s jednotlivými příspěvky vystoupili hlavní trenéři jednotlivých kategorií. O programu U16 referoval Jan Selix, o U18 Karel Šampalík a o U20 Antonín Brabec. Diego Moll představil program regionálního rugby, který ČSRU hodlá rozvíjet, jako prostředek pro práci s talentovanou mládeží a jako mezistupeň mezi klubovou činností a činností na úrovni reprezentací. Na závěr vystoupil host za Rugby Europe, pan Daniel Mitra z Rumunska, který informoval o plánech Rugby Europe.
 
Očekávanou změnou priorit je zaměření na rozvoj, kterému bude odpovídat i nový systém soutěží Rugby Europe. Potěšitelná byla informace o změně časového horizontu plánování akcí Rugby Europe, kdy kalendář bude znám na dva a čtyři roky dopředu. Na to se moc těšíme, protože pak budeme moct plánovat náš domácí kalendář s ročním předstihem a nebudeme nuceni vše řešit na poslední chvíli. Doufám, že i v Rumunsku platí, že pán Bůh trestá malé hříchy hned a pan Mitre si je toho vědom a k aplikaci výše zmíněného plánu přistoupí se vší odpovědností!Mrkající veselý obličej