Příspěvky - jaro 2019
17.04.2019Vážení rodiče a hráči, 
 
vzhledem k tomu, že se blíží konec dubna, připomínáme, že je třeba zaplatit příspěvky. Všechny, kdo tak dosud neučinili, žádáme neprodleně o platbu na účet č. 4200180585/6800. Jako variabilní symbol uveďte datum narození Vašeho dítěte a do poznámky dejte jeho jméno. Případně lze příspěvky zaplatit v hotovosti u paní Rörigové a paní Svídové na trénincích mládeže, ideálně v tomto týdnu.
 
Děti v kategoriích U8 a U10 platí dva tisíce na pololetí, děti U12 a starší tři tisíce. Muži stále stejně.
Připomínáme také sourozeneckou slevu, která činí 1000 Kč.
 
Děkujeme,
RCB