Příspěvky RCB - podzim 2018
01.10.2018Vážení rodiče a hráči, 
vzhledem k tomu, že září je za námi, připomínáme, že je třeba (respektive ideálně bylo třeba do konce devátého měsíce) zaplatit příspěvky.
 
Všechny kdo tak dosud neučinili žádáme neprodleně o platbu na účet č. 4200180585/6800. Jako variabilní symbol uveďte datum narození Vašeho dítěte a do poznámky dejte jeho jméno. Případně lze příspěvky zaplatit v hotovosti u paní Rörigové a paní Svídové na trénincích mládeže, ideálně v tomto týdnu.
 
Děti v kategoriích U8 a U10 platí dva tisíce na pololetí, děti U12 a starší tři tisíce. Muži stále stejně.
Připomínáme také sourozeneckou slevu, která činí 1000 Kč.
 
Děkujeme,
RCB